Bistro Sportovní areál Poruba_Smlouva o nájmu prostor a movitých věcí_082023