účastníky příměstského tábora a jejich zákonné zástupce