Ochrana osobních údajů

Chráníme údaje, které nám svěřujete.

Tato stránka vám poskytuje informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. Při jejich zpracovávání a uchovávání se řídíme platnými právními předpisy a vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Informační memoranda pro:

Dokumenty na této stránce jsou pravidelně aktualizovány.