Výběrové řízení na pronájem stánků, restaurací, bufetů a částí pozemků v areálech Letní koupaliště Ostrava-Poruba a Vodní areál Jih – UKONČENO

Zveřejněno: 22. února 2018

Vyhlašujeme výběrové řízení na „Pronájem stánků, restaurací, bufetů a částí pozemků v areálech Letní koupaliště Ostrava-Poruba a Vodní areál Jih“ na letní sezónu 2018.

Podmínky podání nabídky do výběrového řízení:

Pronajímatel:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby:
a) Informace k výběrovému řízení: Hana Ryšánková – 736 755 073,
b) Prohlídka areálů:
– Vodní areál Jih: Vladimír Janíček – 736 755 071
– Letní koupaliště Ostrava-Poruba: Pavel Dobeš – 736 755 059

Smluvní dodavatelé pro sezónu 2018:
– Pivo (Pivovary Staropramen a.s.)
– Nealko nápoje (sortiment KOFOLA, a.s.)
– Mražené výrobky (sortiment Unilever ČR, spol. s r.o. – výrobky značky Algida)

Předmět výběrového řízení:

1. Vodní areál Jih
a) podnájem bufetu u tobogánu
b) podnájem části pozemku pro umístění mobilního stánku či atrakce (podlahová plocha dle poptávky)

Účel podnájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu, provozování atrakce
Doba podnájmu: 15. 5. – 15. 9. 2018
Adresa areálu: Svazácká 1, Ostrava – Zábřeh

Nabídka musí obsahovat:

 • nabízený sortiment zboží
 • výši nabízené ceny za podnájem bufetu u tobogánu v Kč bez DPH / sezóna
 • výši nabízené ceny za podnájem části pozemku v Kč bez DPH / plocha / sezóna
 • požadovanou výměru pozemku v m2
 • případný požadavek na přípojku k energetickým zdrojům a vodovodnímu řadu
 • kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dní

Důležité informace:

 • k ceně za podnájem bufetu u tobogánu se připočítá  poplatek za odvoz komunálního odpadu 7.000 Kč bez DPH / sezóna, paušál na el. energii 20.000 Kč bez DPH / sezóna, paušál na vodu 6.000 Kč bez DPH / sezóna
 • k ceně za podnájem části pozemku se při provozování občerstvení připočítá poplatek za odvoz odpadu ve výši 7.000 Kč bez DPH a záloha / paušál na el. energii a vodu
 • cena za podnájem včetně poplatků na služby je splatná do 15. 5. 2018

2. Letní koupaliště Ostrava – Poruba
a) restaurační zařízení – Lodnická, U trati
b) prodejní stánky
– podlahová plocha a specifikace vybavení viz.: stánek č. 1, 2, 345, 6781011121314
c) pronájem tropico u tobogánu
d) pronájem části pozemku pro umístění mobilního stánku či atrakce (podlahová plocha dle poptávky)
e) restaurace Diana + tenisové kurty (doba pronájmu duben – září 2018)

Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu, provozování atrakce
Doba pronájmu: 1. 6. – 31. 8. 2018
Adresa areálu: Rekreační 74/236, Ostrava-Poruba

Nabídka musí obsahovat:

 • nabízený sortiment zboží
 • výši nabízené ceny za pronájem nebytových prostor, provozních prostor (restaurační zařízení a prodejní stánky – ceny uvádějte v Kč bez DPH / za objekt / sezóna)
 • výši nabízené ceny za pronájem vybavení restauračních zařízení a stánků – ceny uvádějte v Kč bez DPH / sezóna
 • pro umístění mobilního stánku nutno uvést cenu za pronájem části pozemku v Kč bez DPH / za plochu / sezóna, požadovanou výměru pozemku v m2, případný požadavek na přípojku k energetickým zdrojům a vodovodnímu řadu
 • kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku ne starší 90 dní

Důležité informace:

 • k ceně za pronájem bude připočten poplatek za odvoz odpadu ve výši 5.000 Kč bez DPH / sezóna a záloha na el. energii a vodu ve výši 5.500 Kč bez DPH / sezóna
 • cena za pronájem včetně poplatků na služby je splatná do 15. 5. 2018

Zájemce má možnost podat nabídku do výběrového řízení na několik prodejních míst s uvedením, kolik prodejních míst má zájem provozovat.

Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 21. 3. 2018 do 15:00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Zimní stadion Ostrava-Poruba
sekretariát
Ostrava – Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
s označením Výběrové řízení „Pronájem stánků, restaurací, bufetů a částí pozemků v areálech Letní koupaliště Ostrava-Poruba a Vodní areál Jih“ v zalepené obálce.

Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajimatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, případně výběrové řízení zrušit.

Vyhodnocení nabídek bude oznámeno přihlášeným zájemcům do 10. 4. 2018 písemnou formou.

V případě zájmu o prohlídku jednotlivých objektů se obraťte na kontaktní osoby.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 22. 2. do 21. 3. 2018.

Platí pro areály: ,
Zpět na aktuality