Martin Malíček

KVALIFIKACE:
- INSTRUKTOR FIT- CENTRA II. třídy (PROSPORT Ostrava)
- Provozovatel tělovýchovných zařízení se zaměřením na provozování sportovních zařízení (PROSPORT Ostrava)
- POWER & CORE (3D Fitness Žamberk)
- BODY & BALANCE (3D Fitness Žamberk)

PRAXE:
- působení ve FITNESS GYM - FRAPP s.r.o.
- působení ve FITNESS - Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy

SLUŽBY:
- osobní přístup ke každému klientovi (1lekce-1klient, po dohodě max. dva)
- dle možností klienta nastavení optimální cesty k dosažení cíle
- garantuji, že každý z Vás si najde formu cvičení (díky vybavení Fitness center ,,SAREZA"), která Vás bude bavit ( využití různých cvičebních pomůcek a náčiní ... )
- spolupráce (formou odborných konzultací) s výživovou poradkyní - analýza skladby těla, fyzioterapeuty, lékaři, apod.

,,FITNESS" JE PRO VŠECHNY !!! Bez rozdílu věku, omezení či kondice ...

Certifikáty trenéra

Tento trenér provádí