Provozní úsek

Pavel Ehler

Provozní ředitel

Telefon:
596 977 240
Mobil:
736 755 062
Email:
pehlersareza.cz

Vodní svět!!!

Pavel Orlík

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 410
Mobil:
736 755 079
Email:
porliksareza.cz

Krytý bazén Ostrava-Poruba

Ing. Petr Horkel

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 502
Mobil:
736 755 090
Email:
phorkelsareza.cz

Multifunkční areál

Lukáš Nytra

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 231
Mobil:
736 755 087
Email:
lnytrasareza.cz

Ozdravné centrum Ještěrka

Vladimír Janíček

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 662
Mobil:
736 755 071
Email:
vjaniceksareza.cz

Sportovní areál Poruba

Michaela Šajerová

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 760
Mobil:
736 755 018
Email:
msajerovasareza.cz

Letní koupaliště Ostrava-Poruba

Michaela Šajerová

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 612
Mobil:
736 755 018
Email:
msajerovasareza.cz

Sportovní hala Ostrava-Přívoz

Roman Oborák

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 712
Mobil:
736 755 066
Email:
roboraksareza.cz

Vodní areál Jih

Vladimír Janíček

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 803
Mobil:
736 755 071
Email:
vjaniceksareza.cz

In-line Park

Roman Oborák

Vedoucí areálu

Telefon:
596 977 803
Mobil:
736 755 066
Email:
roboraksareza.cz

Fitness centrum

Břetislav Svoboda

Vedoucí střediska

Telefon:
596 977 550
Mobil:
736 755 086
Email:
bsvobodasareza.cz