POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ODPOLEDNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ21_22