POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ODPOLEDNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ19_20