II.TURNUS_PŘIHLÁŠKA_NA_PŘÍMĚSTSKÝ_TÁBOR2_2021_VERZE_UZAVŘENÉ_AREÁLY