II.TURNUS_POKYNY_PRO_ÚČASTNÍKY_PŘÍMĚSTSKÉHO_TÁBORA_VERZE_UZAVŘENÉ_AREÁLY