VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM STÁNKŮ, RESTAURACÍ A TROPICO BARU.

Vyhlášení výběrového řízení na  pronájmy restaurací, prodejních stánků, bufetů, tropico barů v letních areálech společnosti SAREZA.

Pronajímatel:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava – Poruba

Kontaktní osoby:
a) Informace k výběrovému řízení: Lenka Papajová – 736 755 073
1. Vodní areál Jih: Vladimír Janíček – 736 755 071
2. Krytý bazén Ostrava-Poruba: Ing. Petr Horkel – 736 755 090
3. Letní koupaliště Ostrava-Poruba: Michaela Šajerová – 736 755 018
4. Vodní svět Sareza: Pavel Orlík – 736 755 079

Smluvní dodavatelé:
– Pivo (Pivovary Staropramen a.s.)
– Nealko nápoje (sortiment Kofola a.s.)
– Mražený sortiment (smluvní dodavatel Bidfood Czech Republic s.r.o.  – výrobky značky Prima)

1. Vodní areál Jih
a) bufet č. 1 U strojovny  https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/vaj/bus/
b) bufet č. 2 U tobogánu  https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/vaj/but/
c)  pronájem části pozemku pro umístění mobilního stánku či atrakce, podlahová plocha dle poptávky a dispozičních možností areálu https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/vaj/plochy-vaj/


Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu, prodej hraček a pomůcek pro děti
Doba pronájmu: dle dohody
Adresa areálu: Svazácká 1, Ostrava – Zábřeh


2. Letní koupaliště Poruba
a) restaurační zařízení  U Trati  https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/lkop/restaurace/rut/
    restaurační zařízení Lodnická (možnost pronájmu i celoročně) https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/lkop/restaurace/rl/
b) stánky  podlahová plocha a specifikace vybavení viz. stánek č: 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, stánek na ploše A: https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/lkop/stanky/
Tropico bar u tobogánu https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/lkop/stanky/tut/
d) pronájem části pozemku pro umístění mobilního stánku či atrakce, podlahová plocha dle poptávky a dispozičních možností areálu (plocha B)  https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/lkop/plochy-lkop/

Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu
Doba pronájmu: dle dohody
Adresa areálu: Rekreační 74/236, Ostrava-Poruba

3. Vodní svět Sareza
a) venkovní bufet https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/vss/bv/
b) pronájem části pozemku pro umístění mobilního stánku, podlahová plocha dle poptávky a dispozičních možností areálu https://www.sareza.cz/pronajmy/sezonni-provozy/vss/plochy-vss/

Účel pronájmu: prodej sortimentu zboží k občerstvení návštěvníků areálu
Doba pronájmu: dle dohody
Adresa areálu: Sokolská třída 44/2590, Ostrava – Moravská Ostrava

Nabídky musí obsahovat:
– nabízený sortiment zboží
– výši nabízené ceny za pronájem prostor sloužících podnikání, provozních prostor a terasy – v Kč bez DPH /objekt/sezóna
– výši nabízené ceny za pronájem vybavení bufetu – v Kč bez DPH /sezóna
– kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 90 dní

Důležité informace:
K ceně za pronájem bude připočten poplatek za služby:
– odpad
– záloha na energie a vodu (doúčtováno po každé sezóně dle skutečnosti)
Cena za pronájem včetně poplatků za služby je splatná vždy před začátkem sezóny.
Zájemce má možnost podat nabídku do výběrového řízení na jedno nebo více prodejních míst (restaurační zařízení, prodejní stánky, bufety, tropico bary) s uvedením, kolik prodejních míst má zájem provozovat.

Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 15. 04. 2024 do 15:00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Multifunkční areál Poruba
sekretariát
Ostrava–Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
s označením „Výběrové řízení –  pronájmy restaurací, prodejních stánků, bufetů, tropico barů a částí pozemků v letních areálech“ v zalepené obálce.

Způsobilým účastnit se výběrového řízení je ten zájemce:

a) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
b) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
c) který nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
d) který není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, který není předlužen, kterému nehrozí hrozícím úpadek, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného
právního předpisu
e) který nemá vůči vyhlašovateli jakékoliv neuhrazené závazky po splatnosti.

Svou způsobilost prokáže navrhovatel předložením čestného prohlášení.

Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, případně výběrové řízení zrušit či prodloužit.

Vyhodnocení nabídek bude oznámeno přihlášeným zájemcům do 22. 04. 2024 písemnou formou.

V případě zájmu o prohlídku jednotlivých objektů je možno se obrátit na výše uvedené kontaktní osoby.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 5. 03. do 15. 04. 2024.

Informace o službách, které je možno čerpat v rámci projektu Corrency

V rámci projektu na podporu volnočasových aktivit dětí Corrency je možné uplatnit platbu correnty pouze na služby nabití čipové karty a prodej kurzů plavání pro děti od 5 do 15 let. Platby budou probíhat pouze na INFOCENTRU SAREZA, Krytý bazén, Gen. Sochora 1378, Ostrava-Poruba ve dnech provozu Infocentra, tj. v pondělí, ve středu a v pátek vždy v době od 12,00 do 17,00 hod. Po nabití čipové karty bude poskytnuta sleva ve výši 10 % z následně čerpaných služeb.

Dárkové poukazy

Ještě jeden dárek na poslední chvíli? 🤔⌛
Darujte poukázky na pohyb 🏊‍♂️🎾🏒 a relax! 💆‍♀️
Ideální dárek 🎁 plný zdraví, pohody, dobitých baterií a pozitivní energie. 🤩
Seženete v infocentru SAREZA a na všech pokladnách jednotlivých areálů. 🤗

Informace o službách, které je možno čerpat v rámci projektu Corrency

V rámci projektu na podporu volnočasových aktivit dětí Corrency je možné uplatnit platbu correnty pouze na služby nabití čipové karty a prodej kurzů plavání pro děti od 5 do 15 let. Platby budou probíhat na pokladně Infocentra SAREZA, Krytý bazén, Gen. Sochora 1378, Ostrava-Poruba ve dnech provozu Infocentra, tj. v pondělí a středa v době od 12,00 do 17,00 hod. Po nabití čipové karty bude poskytována sleva ve výši 10 % z následně čerpaných služeb.

Letní sezóna ukončena.

S letní sezónou se loučíme 👋 s mírným smutkem, ale i s vděčností. Svěží skoky do bazénu 💦, sluneční paprsky 🌞 na kůži a dětská radost – to jsou vzpomínky, které nás budou hřát v chladnějších měsících.
Děkujeme vám za vaši podporu, za to, že jste si u nás našli relax i zábavu. Vaše úsměvy a spokojenost byly pro nás nejcennější odměnou. ☺️ Přejeme pohodový přechod do podzimních dnů 🍂 a budeme se na vás těšit na ostatních areálech. 🤗

Tým Sareza