Výběrové řízení na pronájem prostoru restaurace

Restaurace v areálu Ozdravné centrum Ještěrka

Adresa nemovitosti: Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 629/1

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava – Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba: Ing. Simona Piperková – 736 755 060, spiperkova@sareza.cz
Vladimír Janíček – 736 755 071, vjanicek@sareza.cz

Předmět výběrového řízení:                         

Umístění nebytového prostoru: 1. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha 273,9 m2:

 • podlahová plocha restaurace 116,4 m2
 • podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostorů 77,5 m2
 • venkovní plocha – terasa 80,0 m2

Dosavadní účel využití: restaurační zařízení

Doba pronájmu: dle dohody
Vybavení: gastro zařízení, samostatný vchod do prostoru restaurace

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu (p. Janíček tel.: 736 755 071).

V nabídce je nutno uvést:

 • podnikatelský záměr využití nebytového prostoru
 • reference zájemce týkající se provozované podnikatelské činnosti
 • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za:
  • nebytový prostor (restaurace, zázemí restaurace, provozní prostory) o výměře 193,9 m2
  • venkovní prochu terasy o mýměře 80,0 m2
  • gastro vybavení a movitý majetek

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského listu) nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a výše nabízeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 22. 1. 2018 do 14:00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát
Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
s označením „Pronájem prostoru sloužícího podnikání – OCJ“ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 19. 12. 2016 do 22. 1. 2018

Cvičitel (instruktor) plavání na HPP

Společnost SAREZA hledá cvičitele (instruktora) plavání na HPP. Požadujeme ukončený kurz cvičitele (instruktora) plavání s akreditací MŠMT pro děti základních škol nebo ukončené magisterské studium, obor tělesná výchova. Jedná se o práci na ranní směny.

Své životopisy zasílejte na e-mail: srezacova@sareza.cz.
Bližší informace Vám poskytne p. Sylva Řezáčová na 736 755 069.