Výběrové řízení na pronájem prostoru restaurace

Zveřejněno: 19. prosince 2017

Restaurace v areálu Ozdravné centrum Ještěrka

Adresa nemovitosti: Ostrava-Bartovice, Za Ještěrkou 629/1

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava – Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba: Ing. Simona Piperková – 736 755 060,
Vladimír Janíček – 736 755 071,

Předmět výběrového řízení:                         

Umístění nebytového prostoru: 1. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha 273,9 m2:

 • podlahová plocha restaurace 116,4 m2
 • podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostorů 77,5 m2
 • venkovní plocha – terasa 80,0 m2

Dosavadní účel využití: restaurační zařízení

Doba pronájmu: dle dohody
Vybavení: gastro zařízení, samostatný vchod do prostoru restaurace

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu (p. Janíček tel.: 736 755 071).

V nabídce je nutno uvést:

 • podnikatelský záměr využití nebytového prostoru
 • reference zájemce týkající se provozované podnikatelské činnosti
 • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za:
  • nebytový prostor (restaurace, zázemí restaurace, provozní prostory) o výměře 193,9 m2
  • venkovní prochu terasy o mýměře 80,0 m2
  • gastro vybavení a movitý majetek

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského listu) nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a výše nabízeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Lhůta a místo pro podání nabídky:
Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 22. 1. 2018 do 14:00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát
Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
s označením „Pronájem prostoru sloužícího podnikání – OCJ“ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 19. 12. 2016 do 22. 1. 2018

Platí pro areály:
Zpět na aktuality