PRONÁJEM PROSTOR

Zveřejněno: 3. listopadu 2022

Výběrové řízení na nájem obchodních prostor

Obchodní prostory v objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba)
Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava, Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
Kontaktní osoba: Ing. Simona Piperková, 736 755 060
URL adresa: www.sareza.cz

Předmět výběrového řízení

Nájem obchodních prostor o celkové výměře 132,7 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování služeb.

Dosavadní účel využití: provozování kadeřnictví a kosmetických služeb

Doba nájmu: od 1. 1. 2023

V nabídce je nutno uvést:
• podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
• výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody.

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích

K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku.

Lhůty a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 14. 12. 2022 do 14,00 hod.
Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Nájem obchodních prostorů Multifunkční areál“ v zalepené obálce.
Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o nájem, popř. výběrové řízení zrušit.
Zveřejněno na www.sareza.cz od 4. 11. 2022 do 14. 12. 2022.

Platí pro areály:
Zpět na aktuality