Výběrové řízení na nájem obchodních prostor – UKONČENO!

Zveřejněno: 28. prosince 2022

Výběrové řízení na nájem obchodních prostor

 Obchodní prostory v objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti

Název:                                       Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo:                                         Ostrava, Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Statutární orgán:                        Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ:                                              253 85 691
DIČ:                                           CZ25385691
Kontaktní osoba:                        Ing. Simona Piperková, 736 755 060
URL adresa:                               www.sareza.cz

 

Předmět výběrového řízení

Nájem obchodních prostor o celkové výměře 165,3 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování služeb, prodeji zboží.

 Dosavadní účel využití: provozování kadeřnictví, kosmetických služeb a solária

 Doba nájmu: od 1. 2. 2023

 V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

 Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody.

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích

K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku nebo jiného veřejného rejstříku.

Lhůty a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky:

Písemné nabídky doručte do 18. 1. 2023 do 14,00 hod.

Místo podání nabídky:

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Sekretariát jednatele

Čkalovova 20/6144

708 00 Ostrava-Poruba

s označením „Nájem obchodních prostorů Multifunkční areál“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o nájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 28. 12. 2022 do 18. 1. 2023.

Platí pro areály:
Zpět na aktuality