Výběrové řízení na podnájem prostoru restaurace – UKONČENO

Zveřejněno: 13. května 2016

Vyhlašujeme výběrové řízení na podnájem prostoru – Restaurace „U koule“ 

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, Skautská 6091

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060,
Pavel Dobeš, tel.: 736 755 059,

Předmět výběrového řízení:

Podnájem prostoru restaurace a podnájem movitých věcí k provozování hostinské činnosti v restauračním zařízení – Restaurace „U koule“ v areálu Sportovní areál Poruba

Celková podlahová plocha 143,45 m2:
K dispozici je venkovní plocha – venkovní terasa o výměře 55,82 m2
(tato není součástí výběrového řízení, podléhá poplatku za užívání veřejného prostranství dle platné obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy)

Doba pronájmu: od 1. 9. 2016

V nabídce je nutno uvést:
podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání včetně způsobu provozování restaurace (poskytování menu, pouze studená kuchyně atd.)
zkušenosti a praxe v pohostinství zájemce včetně referencí
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za uvedenou plochu prostoru sloužícího podnikání
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za podnájem stávajícího vybavení interiéru
Stav vybavení interiéru lze posoudit na základě prohlídky skutečného stavu movitých věcí, prohlídka je možná dle předběžné telefonické dohody s Ing. Piperkovou (736 755 060) nebo s vedoucím areálu Sportovní areál Poruba p. Dobešem (tel.: 736 755 059).

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:

K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru hostinská činnost – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

Při posuzování přijatých nabídek bude přihlíženo k následujícím kritériím:

  1. nabízené roční nájemné bez DPH za podnájem prostor restaurace
  2. nabízené roční nájemné bez DPH za podnájem stávajícího vybavení interiéru
  3. zkušenosti a praxe v pohostinství včetně referencí
  4. podnikatelský záměr na provozování restauračního zařízení

Nájemné pro následující roční období bude navyšováno o inflační doložku odpovídající indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, oficiálně zveřejněným Českým statistickým úřadem za předchozí období.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 30. 5. 2016 do 15:00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144, 708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Podnájem – SAP, restaurace U KOULE“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o podnájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 13. 5. 2016 do 30. 5. 2016


SAP-kuzelna2

SAP-kuzelna5

Platí pro areály:
Zpět na aktuality