Výběrové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání 2 – UKONČENO

Zveřejněno: 25. května 2018

Prostory – zázemí pro sport – v areálu Sportovní areál U Cementárny (In-line park)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Vítkovice, U Cementárny

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060,

Předmět výběrového řízení:

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 1. nadzemní podlaží 

Celková podlahová plocha: 69,0 m2                 

Dosavadní účel využití: nově vybudovaný objekt

Předpokládaná doba pronájmu: od 1. 7. 2018

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
  • reference zájemce týkající se provozované podnikatelské činnosti
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za prostory – zázemí pro sport o výměře 69,0 m2   

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody.

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:

K nabídce je nutno přiložit kopii platného živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a výše nabízeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 15. 6. 2018 do 14,00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Pronájem – zázemí pro sport “ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 25. 5. 2018 do 15. 6. 2018.

Platí pro areály:
Zpět na aktuality