Výběrové řízení na pronájem prostor k podnikání – UKONČENO

Zveřejněno: 21. září 2016

Vyhlašujeme výběrové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání:

Restaurace v areálu Sportovní hala
Ostrava-Přívoz

Adresa nemovitosti: Ostrava-Přívoz, ul. Hrušovská 15/2953

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060
Zdeněk Bernatík, tel.: 736 755 064

Předmět výběrového řízení:

Nájem prostoru restaurace a nájem movitých věcí k provozování hostinské činnosti v restauračním zařízení.

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 1. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha: 203,7 m2
– podlahová plocha restaurace 90,2 m2
– podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostor 55,5 m2
– venkovní plocha  – předzahrádka pro provoz letní restaurace 58,0 m2

Dosavadní účel využití: provozování restaurace

Doba nájmu: od 1. 11. 2016
Vybavení: částečné vybavení restaurace (interiér) a movité věci – dle prohlídky

V nabídce je nutno uvést:
– podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
– údaje o praxi zájemce v hostinské činnosti
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za:
prostory sloužící podnikání (restaurace, zázemí a provozní prostory) o výměře 145,7 m2
venkovní plochu předzahrádky o výměře 58,0 m2
částečné vybavení restaurace (interiér) a movité věci

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu
(p. Bernatík, tel.: 736 755 064)
_________________________________________________________________________________

Restaurace v Multifunkčním areálu (dříve Zimní stadion Ostrava-Poruba)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060
Rudolf Tošenovjan, tel.: 736 755 061

Předmět výběrového řízení:

Nájem prostoru restaurace a nájem movitých věcí k provozování hostinské činnosti ve stávajícím restauračním zařízení (popř. k provozování jiné obchodní činnosti).

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 1. nadzemní podlaží

Celková podlahová plocha: 675,8 m2
– podlahová plocha stávající restaurace 147,0 m2
– podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostor 134,0 m2
– venkovní plocha  – předzahrádka pro provoz letní restaurace 394,8 m2

Dosavadní účel využití: provozování restaurace

Doba nájmu: od 1. 11. 2016 (v případě realizace stavebních úprav možnost pozdějšího zahájení nájmu)

Vybavení: stávající vybavení restaurace (interiér) a movité věci – dle prohlídky

V nabídce je nutno uvést:
– podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
– rozsah případných stavebních úprav realizovaných zájemcem z vlastních zdrojů
– údaje o praxi zájemce v hostinské činnosti, popř. jiné obchodní činnosti dle nabídky podané zájemcem
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za:
prostory sloužící podnikání (stávající restaurace, zázemí a provozní prostory) o výměře 281,0 m2
venkovní plochu předzahrádky o výměře 394,8 m2
stávající vybavení restaurace (interiér) a movité věci

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu
(p. Tošenovjan, tel.: 736 755 061)
_________________________________________________________________________________

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

Při posuzování přijatých nabídek bude přihlíženo k následujícím kritériím:
a) nabízené roční nájemné bez DPH za nájem prostor restaurace
b) nabízené roční nájemné bez DPH za nájem stávajícího vybavení restaurace (interiér) a movité věci
c) podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
d) rozsah případných stavebních úprav realizovaných zájemcem z vlastních zdrojů
e) praxe zájemce v hostinské, popř. jiné obchodní činnosti dle nabídky podané zájemcem

Nájemné pro následující roční období bude vždy navýšeno o inflační doložku odpovídající indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, oficiálně zveřejněným Českým statistickým úřadem za předchozí období.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 5. 10. 2016 do 15 hod. – prodlouženo do 24. 10. 2016 do 15 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Zimní stadion Ostrava-Poruba – Sekretariát
Čkalovova 20/6144, 708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Nájem restaurace v areálu Sportovní hala Ostrava-Přívoz“, „Nájem restaurace v objektu Multifunkčního areálu“ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 5. 9. 2016 do 5. 10. 2016 – prodlouženo do 24. 10. 2016

Platí pro areály: ,
Zpět na aktuality