Výběrové řízení na podnájem objektu k provozování hostinské činnosti – UKONČENO

Zveřejněno: 22. září 2016

Vyhlašujeme výběrové řízení na podnájem objektu k provozování hostinské činnosti.

Objekt bývalého občerstvení ve Sportovním areálu Poruba

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Skautská bez č. p.

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060
Pavel Dobeš, tel.: 736 755 059

Předmět výběrového řízení:

Podnájem objektu (bývalé občerstvení) k provozování hostinské činnosti.
Celková podlahová plocha prostoru sloužícího podnikání o výměře       79,2 m2
(k dispozici je rovněž plocha k provozování venkovní terasy)

Doba podnájmu: od 1. 1. 2017

V nabídce je nutno uvést:
– podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání včetně způsobu provozování hostinské činnosti
– zkušenosti a praxe v pohostinství zájemce včetně referencí
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za uvedenou plochu prostoru sloužícího podnikání 

Prohlídka je možná dle předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu Sportovní areál Poruba p. Dobešem (tel.: 736 755 059).

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru hostinská činnost – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

Při posuzování přijatých nabídek bude přihlíženo k následujícím kritériím:
a) nabízené roční nájemné bez DPH za podnájem prostor restaurace
b) zkušenosti a praxe v pohostinství včetně referencí
c) podnikatelský záměr na provozování restauračního zařízení.

Nájemné pro následující roční období bude navyšováno o inflační doložku odpovídající indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, oficiálně zveřejněným Českým statistickým úřadem za předchozí období.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro doručení nabídky:
Písemné nabídky je nutno doručit v termínu do 18. 11. 2016 do 14:00 hod.

Místo pro doručení nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Podnájem – SAP, objekt bývalého občerstvení“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o podnájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 22. 9. 2016 do 18. 11. 2016

 

Platí pro areály:
Zpět na aktuality