Výběrové řízení na nájem obchodních prostorů – UKONČENO

Zveřejněno: 13. června 2016

Vyhlašujeme výběrové řízení na obchodní prostory v objedku Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba).

Dosavadní účel využití: provozování kadeřnictví a kosmetických služeb

Adresa nemovitosti: ul. Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Jaroslav Lyčka, tel.: 736 755 056
Rudolf Tošenovjan, tel.: 736 755 061

Předmět výběrového řízení
Nájem obchodních prostorů o celkové výměře 132,7 m2, v 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování služeb.

Doba nájmu: od 1. 11. 2016

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím střediska (p. Tošenovjan, tel.: 736 755 061).

_________________________________________________________________________________________

Dosavadní účel využití: provozování solária

Adresa nemovitosti: ul. Čkalovova 6144/20, Ostrava-Poruba

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Jaroslav Lyčka, tel.: 736 755 056
Rudolf Tošenovjan, tel.: 736 755 061

Předmět výběrového řízení
Nájem obchodních prostorů o celkové výměře 39,3 m2, v 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování služeb.

Doba nájmu: od 1. 11. 2016

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím střediska (p. Tošenovjan, tel.: 736 755 061).

_________________________________________________________________________________________

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 4. 7. 2016 do 15,00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba

s označením „Nájem obchodních prostorů I. Multifunkční areál“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o nájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 13. 6. 2016 do 30. 6. 2016.

Platí pro areály:
Zpět na aktuality