Výběrové řízení na nájem prostorů brusírny – UKONČENO

Zveřejněno: 13. června 2016

Vyhlašujeme výběrové řízení na nájem prostoru.

Prostory brusírny u II. ledové plochy v objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba).

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Rudolf Tošenovjan, tel.: 736 755 061

Předmět výběrového řízení:

Nájem prostorů brusírny bruslí o celkové výměře 12,44 m2 v objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování služeb – broušení bruslí.

Dosavadní účel využití: provozování služby broušení bruslí

Doba nájmu: od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017 (sezóna)

V nabídce je nutno uvést:

  • výši nabízeného nájemného v Kč bez DPH/sezónu (od 1. 10. 2016 do 28. 2. 2017)

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím střediska (p. Tošenovjan, tel.: 736 755 061)

 

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:

K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

 

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro doručení nabídky:
Písemné nabídky je nutno doručit v termínu do 4. 7. 2016 do 15:00 hod.

Místo pro doručení nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením„Nájem prostorů brusírny Multifunkční areál“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o podnájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 13. 6. 2016 do 30. 6. 2016.

Platí pro areály:
Zpět na aktuality