Vyhlašujeme výběrové řízení na nájem obchodních prostorů

Zveřejněno: 5. května 2017

Vyhlašujeme výběrové řízení na nájem obchodních prostorů.

Objekt bývalého solária v Multifunkčním areálu (dříve Zimní stadion Ostrava-Poruba)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060

Předmět výběrového řízení:

Nájem obchodních prostorů o celkové výměře 39,3 mv 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování podnikatelské činnosti.

Dosavadní účel využití: provozování solária

Doba podnájmu: od 1. 8. 2017

V nabídce je nutno uvést:
– podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody.

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

 

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro doručení nabídky:
Písemné nabídky je nutno doručit v termínu do 10. 7. 2017 do 15:00 hod.

Místo pro doručení nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Nájem obchodních prostorů II. Multifunkční areál“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o podnájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 5. 5. 2017 do 10. 7. 2017

Platí pro areály:
Zpět na aktuality