Výběrové řízení na pronájem bufetu u II. ledové plochy – UKONČENO

Zveřejněno: 13. června 2016

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ na pronájem bufetu u II. ledové plochy v areálu střediska 

MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU OSTRAVA – PORUBA

Adresa nemovitosti:  Ostrava – Poruba,  Čkalovova 6144/20

Podlahová plocha celkem: 82,9m2,  kterou tvoří místnosti s čísly 114,115,116,117,118,119,120,121,122,122A (viz přiložený půdorysný plánek).

Účel využití:  k prodeji  sortimentu  zboží  sloužícího k  občerstvení návštěvníků

Doba pronájmu:
– od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017  (sezóna) s automatickým prodloužením na následné  sezóny do 31.3. 2019.  

Vybavení bufetu: dle skutečného stavu na základě prohlídky.

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu  p. Tošenovjanem (tel.: 736 755 061)

V nabídce je nutno uvést:
– nabízený sortiment zboží
– výši nabízeného nájemného v  Kč/měsíc v období sezóny (od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017)
– výši nabízeného nájemného za pronájem vybavení bufetu v Kč/měsíc v období sezóny (od 1.9.2016 do 31.3.2017).

K nabídce je nutno přiložit kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Písemné nabídky doručte do 30. 6. 2016 do 10.00 hod na adresu společnosti:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Multifunkční areál Ostrava-Poruba
Sekretariát ředitele
Čkalovova 6144/20
708 00   Ostrava-Poruba

s označením „Pronájem – MFA bufet II.“ v zalepené obálce.

Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Informace: p. Lyčka – tel. : 596 977 223

Zveřejněno na www.sareza.cz od 13. 6. 2016 do 30. 6. 2016.

SMin-280-Sa16081711560-1

Platí pro areály:
Zpět na aktuality