Výběrové řízení – vnitřní bistro a terasa v areálu Vodní svět!!! – UKONČENO

Zveřejněno: 21. července 2016

Vyhlašujeme výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání – vnitřní bistro a prostor terasy v areálu Vodní svět SAREZA!!! (Čapkárna).

Adresa nemovitosti: Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 2590

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Piperková, tel.: 736 755 060,

Předmět výběrového řízení:

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 2. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha 219,7m2:
– podlahová plocha bistra 149,2m2
– podlahová plocha zázemí bistra a provozních prostorů 25,5m2
– venkovní plocha  – terasa s přístupem na koupaliště 45,0m2

Dosavadní účel využití: poskytování rychlého občerstvení

Doba pronájmu: od 1. 9. 2016
Vybavení:  gastro zařízení a movité věci

V nabídce je nutno uvést:
– podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
– reference zájemce týkající se provozované podnikatelské činnosti
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za:
prostor sloužící podnikání (bistro, zázemí a provozní prostory) o výměře 174,7 m2
venkovní plochu terasy o výměře 45,0 m2
gastro zařízení a movité věci (prohlídka možná po domluvě)

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím střediska (p. Oborák, tel.: 736 755 066)

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii platného živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku.
Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a výše nabízeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 22. 8. 2016 do 14:00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Zimní stadion Ostrava-Poruba – Sekretariát
Čkalovova 20/6144, 708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Pronájem – prostor sloužící podnikání VSS“ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 21. 7. 2016 do 22. 8. 2016

 

 

 

Platí pro areály:
Zpět na aktuality