REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO AREÁLU PORUBA

Zveřejněno: 4. ledna 2021

Modernizace sportovního areálu Poruba

Rekonstrukce areálu je rozdělena do dvou etap:

Koncem prosince 2020 byla zahájena dílčí část rekonstrukce areálu a to rekonstrukcí objektu tenisových šaten.
Šatny budou sloužit nejen tenistům, ale předpokládá se také využití pro další sportovce a návštěvníky areálu (atletika, návštěvníci, mládež).
Díky změně dispozičního řešení a využití místnosti dojde k doplnění dalších šaten, vybudování zázemí pro sportovní kluby, správce areálu a doplní se toalety pro areál.
Součástí jsou také potřebné přípojky tohoto objektu. Dokončení této části areálu je plánováno na září 2021.

V další etapě, která by měla následovat v letech 2021 až 2023 bude vybudováno umělé travnaté hřiště s umělým trávníkem tzv. 3 generace, provedeny budou stavební úpravy tribuny a oplocení včetně provedení nezbytných terénních a sadových úprav. Součástí stavby bude i realizace související technické a dopravní infrastruktury
(přípojka vody, dešťová kanalizace, areálové osvětlení, přípojka NN, kamerový systém, areálové komunikace).

Modernizace areálu bude zahrnovat:

 • demolici stávající správní budovy, vybudování nového vstupu se šatnami a zázemím pro sportovce
 • budova pro tenis – rekonstrukce stávající budovy, doplnění o tenisové šatny, zázemí pro správce areálu, apod.
 • betonové tribuny – demolice a zatravnění části stávajících tribun, vybudování tribuny pouze na jedné straně (cca 1 000 míst pro diváky)
 • atletický ovál vč. navýšení počtu drah (rovinka 100m 8 drah, ovál 6 drah) a sektorů pro technické disciplíny
 • revitalizace stávajícího travnatého hřiště
 • vybudování nové travnaté plochy – tréninkového hřiště
 • vybudování multifunkčního hřiště pro různé sporty, velikost cca 20 x 40m, využití pro sportovní kluby, veřejnost, TV základních škol v okolí apod.
 • vybudování restaurace se zahrádkou a dětským hřištěm
 • vybudování workoutového hřiště
 • vybudování zázemí pro sportovní potřeby – rekonstrukce stávajících budov
 • revitalizace vnitřních komunikací a chodníků

 

Platí pro areály:
Zpět na aktuality