Pronájem prostor

Zveřejněno: 1. prosince 2020

Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání

Obchodní prostor v areálu střediska Krytý bazén Ostrava-Poruba

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, Generála Sochora 1378

Identifikační údaje společnosti
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Na adrese: Ostrava, Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba: Ing. Piperková, tel.: 736 755 060,
URL adresa: www.sareza.cz

Předmět výběrového řízení

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 2. nadzemní podlaží objektu

Celková podlahová plocha: 24,0 m2

Dosavadní účel využití: prodej sušených plodů

Doba pronájmu: od 1. 1. 2021

Účel využití: Provozování podnikatelské činnosti nekolidující s provozováním služeb pronajímatele v areálu Krytý bazén Ostrava-Poruba.

V nabídce je nutno uvést:
• podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání dle záměru zájemce
• reference zájemce týkající se provozované podnikatelské činnosti
• výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za prostor sloužící podnikání o výměře 24,0 m2

Prohlídka je možná na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím střediska (Ing. Horkel, tel.: 736 755 090)

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích

K nabídce je nutno přiložit kopii platného živnostenského oprávnění (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a výše nabízeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Lhůty a místo pro podání nabídky

Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 22. 2. 2021 do 14.00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Multifunkční areál Ostrava-Poruba
Sekretariát
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Pronájem – obchodní prostor KBOP“ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 29. 1. 2021 do 22. 2. 2021

 

 

 

Platí pro areály: , , , , ,
Zpět na aktuality