Sportovní hala Ostrava-Přívoz

umístění – doporučený rozměr–max. rozměry — cena/m2/měsíc/bez DPH

  • na vnitřní stěně haly naproti hlavní tribuny 2m x 1m 4m x 1m 1700,-Kč
  • oplocení hlavního parkoviště 2m x 1m 4m x 1m 1500,-Kč
  • umístění reklamních stojanů vstup 700,-Kč
  • bulletiny a nabídkové listy formátů A4, A5 vstup 2,-Kč/ks

(v případě zájmu o pronájem reklamní plochy, prosím, kontaktujte paní Hanu Marečkovou, tel. 736 755 056, email: hmareckova@sareza.cz)

Soubory se stažení