Multifunkční areál

umístění – doporučený rozměr–max. rozměry — cena/m2/měsíc/bez DPH

  • vnitřní zábradlí tribuny I. haly 3m x 1m 6m x 1m 2.000,-Kč
  • vnitřní zábradlí tribuny II. haly 3m x 1m 6m x 1m 1600,-Kč
  • umístění reklamních stojanů vstup 700,-Kč
  • bulletiny a nabídkové listy formátů A4, A5 vstup 2,-Kč/ks

(v případě zájmu o pronájem reklamní plochy, prosím, kontaktujte paní Hanu Marečkovou, tel. 736 755 056, email: hmareckova@sareza.cz)

Soubory se stažení