Krytý bazén Ostrava-Poruba

Krytý bazén Ostrava-Poruba

umístění – doporučený rozměr-max. rozměry – cena/m2/měsíc/bez DPH

  • vnitřní prosklená stěna bazénu 2m x 1m 5m x 1m 2000,-Kč
  • vnitřní prosklená čelní stěna 2m x 1m 5m x 1m 1700,-Kč
  • zábradlí skokanského můstku 2m x 1m 5m x 1m 1700,-Kč
  • pevná deska před hlavním vstupem 6m x 1,5m 2400,-Kč
  • umístění reklamních stojanů vstup 700,-Kč
  • bulletiny a nabídkové listy formátů A4, A5 vstup 2,-Kč/ks
  • reklamní samolepky na šatní skříňky A4 (580 ks) 10.000,-Kč
  • minibillboard na travnaté ploše 2,5m x 1,4m 2.000,-Kč

(v případě zájmu o pronájem reklamní plochy, prosím, kontaktujte paní Hanu Marečkovou, tel. 736 755 056, email: hmareckova@sareza.cz)

Soubory se stažení