Restaurace v areálu Sportovní hala Ostrava-Přívoz

Adresa nemovitosti: Ostrava-Přívoz, ul. Hrušovská 15/2953

Nájem prostoru restaurace a nájem movitých věcí k provozování hostinské činnosti v restauračním zařízení.

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 1. nadzemní podlaží

Celková podlahová plocha 203,7 mz toho:
– podlahová plocha restaurace 90,2 m2
– podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostor 55,5 m2
– venkovní plocha  – předzahrádka pro provoz letní restaurace 58,0 m2

Dosavadní účel využití: provozování restaurace

Doba nájmu: od 1. 11. 2016 (pronajato dlouhodobě)

Průměrná návštěvnost areálu: 60.000 (bez údajů o návštěvnosti akcí a prodeji elektronických čipových karet)

Soubory se stažení