Restaurace v objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Nájem prostoru restaurace a nájem movitých věcí k provozování hostinské činnosti ve stávajícím restauračním zařízení (popř. k provozování jiné obchodní činnosti).

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 1. nadzemní podlaží

Celková podlahová plocha 675,8 mz toho:
– podlahová plocha stávající restaurace 147,0 m2
– podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostor 134,0 m2
– venkovní plocha  – předzahrádka pro provoz letní restaurace 394,8 m2

Dosavadní účel využití: provozování restaurace

Soubory se stažení