Obchodní prostory v objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba).

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Nájem obchodních prostorů o celkové výměře 132,7 m2 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování služeb. 

Dosavadní účel využití: provozování kadeřnictví a kosmetických služeb

Doba nájmu: od 1. 11. 2016 (dlouhodobě pronajato)

Vybavení:

Soubory se stažení