POKYNY PRO ÚČASTNÍKY ODPOLEDNÍCH KURZŮ PLAVÁNÍ 24_25