Vyhlašujeme výběrové řízení na podnájem objektu k provozování hostinské činnosti

Zveřejněno: 9. srpna 2018

Vyhlašujeme výběrové řízení na podnájem objektu k provozování hostinské činnosti

Objekt sport baru ve Sportovním areálu Poruba.

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Skautská

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691,

Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060
Michaela Šajerová, tel.: 736 755 018

URL adresa: www.sareza.cz

 

Předmět výběrového řízení:

Podnájem objektu sport baru k provozování hostinské činnosti.

Celková podlahová plocha prostoru sloužícího podnikání o výměře 79,2 m2
(k dispozici je rovněž plocha k provozování venkovní terasy)

Doba podnájmu: od 1. 12. 2018

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání včetně způsobu provozování hostinské činnosti
  • zkušenosti a praxe v pohostinství zájemce včetně referencí
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za uvedenou plochu prostoru sloužícího podnikání

Prohlídka je možná dle předběžné telefonické dohody s p. Michaelou Šajerovou (tel.: 736 755 018).

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru hostinská činnost – živnostenský list, výpis z živnostenského nebo jiného veřejného rejstříku.

Při posuzování přijatých nabídek bude přihlíženo k následujícím kritériím:

  • nabízené roční nájemné bez DPH za podnájem prostor restaurace
  • zkušenosti a praxe v pohostinství včetně referencí
  • podnikatelský záměr na provozování restauračního zařízení

Nájemné pro následující roční období bude navyšováno o inflační doložku odpovídající indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, oficiálně zveřejněným Českým statistickým úřadem za předchozí období.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro doručení nabídky:
Písemné nabídky je nutno doručit v termínu do 22. 11. 2018 do 14:00 hod.

Místo pro doručení nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Podnájem – SAP, objekt sport baru“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o podnájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 10. 10. 2018 do 22. 11. 2018

Platí pro areály:
Zpět na aktuality