Pronájem restaurace

Zveřejněno: 1. srpna 2014

Adresa nemovitosti: Ostrava – Poruba, ul. Gen. Sochora 1378

Identifikační údaje pronajímatele:

Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava – Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba: Hana Ryšánková – 736 755 073, hrysankova@sareza.cz

Předmět výběrového řízení:                         

Celková podlahová plocha nebytového prostoru: 427 m2 z toho:
– podlahová plocha restaurace s barem: 122 m2
– podlahová plocha kuchyně: 106 m2
– podlahová plocha salónku: 45 m2
– podlahová plocha chodeb: 44 m2
– podlahová plocha zázemí (kanceláře, soc. zařízení, sklady): 110 m2

Účel využití: provozování hostinské činnosti

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití nebytového prostoru, jehož součástí bude garance poskytnutí menu pro zaměstnance pronajímatele za cenu obvyklou
  • výši nabízeného nájemného v Kč/m2/rok bez DPH za pronájem nebytového prostoru
  • reference zájemce z oblasti provozování restauračních zařízení
  • částku za pronájem stávajícího vybavení interiéru v Kč/ rok bez DPH (tuto částku lze stanovit na základě prohlídky)
  • částku za odkup / pronájem movitého majetku – vybavení kuchyně v Kč/ rok bez DPH (tuto částku lze stanovit na základě prohlídky)
  • k nabídce je nutno přiložit kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského listu) nebo výpisu z obchodního rejstříku

Prohlídka je možná po telefonické dohodě s kontaktní osobou.

Nájemce bude vybrán formou obchodní veřejné soutěže na dobu 4 let s možností opce na další 4 roky a s výpovědní lhůtou, na níž se smluvní strany dohodnou při projednávání nájemní smlouvy.

Lhůta podání nabídky:

Písemné nabídky doručte do 29. 8. 2014 do 15:00 hod. na adresu pronajímatele:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Ostrava – Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
s označením „Pronájem restaurace SAREZA“ v zalepené obálce.

Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. obchodní veřejnou soutěž zrušit.

Platí pro areály:
Zpět na aktuality