OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na pronájem obchodních prostorů v objektu Multifunkčního areálu (dříve kadeřnictví a solárium),

kterou společnost Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

se sídlem Ostrava, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ: 253 85 691

VYHLÁSILA DNE 4. 11. 2022.

 

PRONÁJEM PROSTOR

Nabízíme volné prostory k pronájmu v našich areálech. Bližší informace Ing. Simona Piperková, , tel. 736 755 060

Pronájem restaurace v Multifunkčním areálu (Zimní stadion Ostrava-Poruba) – výběrové řízení 2022

Pronájem kancelářských prostor v Multifunkčním areálu (Zimní stadion Ostrava Poruba) – výběrové řízení 2022

BADMINTON – MULTIFUNKČNÍ AREÁL OD 25. 4. 2022

Od pondělí 25. 4. 2022 se opět otevřou badmintonové kurty na Multifunkčním areálu v Porubě.

K dispozici je 9 badmintonových kurtů, půjčovna raket a prodej košíků.

Otevírací dobu a ceník najdete ZDE.

Rezervační systém je vám k dispozici od 22. 4. 2022

Těšíme se na vaši návštěvu.

Prodej palubové podlahy – PRODÁNO!

Sportovní a rekreační zařízení města Ostrava, s.r.o. nabízí k odprodeji nepotřebný majetek.

Majetek: Mobilní palubová podlaha složená z dílců
Počet dílců: 150ks
Rozměr 1ks dílce: 240cm x 120 cm
Systém pokládky: Péro – drážka
Materiál: Dřevěná lakovaná podlaha s instalovanou vnitřní izolací
Cena: k jednání

Kontaktní osoba Rudolf Tošenovjan 736 755 061

Úprava ceníku 2019

Vážení zákazníci,

od 1.1.2019 dojde k úpravě cen u některých služeb dle ceníku 2019.

Děkujeme za pochopení

PF 2019

Společnost SAREZA přeje Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti. V roce 2019 Vás SAREZA ráda uvítá ve svých areálech po celé Ostravě při sportu ve vodě, bez vody i při relaxaci.

 

Začínáme bruslit

Vážení zákazníci,

od 28. 9. opět začínáme bruslit. Na našich webových stránkách najdete od 25. 9. rozpis bruslení i ceník ZDE.

Přejeme vám příjemnou zábavu.

Vyhlašujeme výběrové řízení na nájem obchodních prostorů

Vyhlašujeme výběrové řízení na nájem obchodních prostorů.

Objekt bývalého solária v Multifunkčním areálu (dříve Zimní stadion Ostrava-Poruba)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060

Předmět výběrového řízení:

Nájem obchodních prostorů o celkové výměře 39,3 mv 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování podnikatelské činnosti.

Dosavadní účel využití: provozování solária

Doba podnájmu: od 1. 8. 2017

V nabídce je nutno uvést:
– podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody.

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

 

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro doručení nabídky:
Písemné nabídky je nutno doručit v termínu do 10. 7. 2017 do 15:00 hod.

Místo pro doručení nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Nájem obchodních prostorů II. Multifunkční areál“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o podnájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 5. 5. 2017 do 10. 7. 2017

Výběrové řízení na pronájem prostor k podnikání – UKONČENO

Vyhlašujeme výběrové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání:

Restaurace v areálu Sportovní hala
Ostrava-Přívoz

Adresa nemovitosti: Ostrava-Přívoz, ul. Hrušovská 15/2953

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060
Zdeněk Bernatík, tel.: 736 755 064

Předmět výběrového řízení:

Nájem prostoru restaurace a nájem movitých věcí k provozování hostinské činnosti v restauračním zařízení.

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 1. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha: 203,7 m2
– podlahová plocha restaurace 90,2 m2
– podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostor 55,5 m2
– venkovní plocha  – předzahrádka pro provoz letní restaurace 58,0 m2

Dosavadní účel využití: provozování restaurace

Doba nájmu: od 1. 11. 2016
Vybavení: částečné vybavení restaurace (interiér) a movité věci – dle prohlídky

V nabídce je nutno uvést:
– podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
– údaje o praxi zájemce v hostinské činnosti
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za:
prostory sloužící podnikání (restaurace, zázemí a provozní prostory) o výměře 145,7 m2
venkovní plochu předzahrádky o výměře 58,0 m2
částečné vybavení restaurace (interiér) a movité věci

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu
(p. Bernatík, tel.: 736 755 064)
_________________________________________________________________________________

Restaurace v Multifunkčním areálu (dříve Zimní stadion Ostrava-Poruba)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060
Rudolf Tošenovjan, tel.: 736 755 061

Předmět výběrového řízení:

Nájem prostoru restaurace a nájem movitých věcí k provozování hostinské činnosti ve stávajícím restauračním zařízení (popř. k provozování jiné obchodní činnosti).

Umístění prostoru sloužícího podnikání: 1. nadzemní podlaží

Celková podlahová plocha: 675,8 m2
– podlahová plocha stávající restaurace 147,0 m2
– podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostor 134,0 m2
– venkovní plocha  – předzahrádka pro provoz letní restaurace 394,8 m2

Dosavadní účel využití: provozování restaurace

Doba nájmu: od 1. 11. 2016 (v případě realizace stavebních úprav možnost pozdějšího zahájení nájmu)

Vybavení: stávající vybavení restaurace (interiér) a movité věci – dle prohlídky

V nabídce je nutno uvést:
– podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
– rozsah případných stavebních úprav realizovaných zájemcem z vlastních zdrojů
– údaje o praxi zájemce v hostinské činnosti, popř. jiné obchodní činnosti dle nabídky podané zájemcem
– výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH za:
prostory sloužící podnikání (stávající restaurace, zázemí a provozní prostory) o výměře 281,0 m2
venkovní plochu předzahrádky o výměře 394,8 m2
stávající vybavení restaurace (interiér) a movité věci

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu
(p. Tošenovjan, tel.: 736 755 061)
_________________________________________________________________________________

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

Při posuzování přijatých nabídek bude přihlíženo k následujícím kritériím:
a) nabízené roční nájemné bez DPH za nájem prostor restaurace
b) nabízené roční nájemné bez DPH za nájem stávajícího vybavení restaurace (interiér) a movité věci
c) podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
d) rozsah případných stavebních úprav realizovaných zájemcem z vlastních zdrojů
e) praxe zájemce v hostinské, popř. jiné obchodní činnosti dle nabídky podané zájemcem

Nájemné pro následující roční období bude vždy navýšeno o inflační doložku odpovídající indexu spotřebitelských cen zboží a služeb, oficiálně zveřejněným Českým statistickým úřadem za předchozí období.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 5. 10. 2016 do 15 hod. – prodlouženo do 24. 10. 2016 do 15 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Zimní stadion Ostrava-Poruba – Sekretariát
Čkalovova 20/6144, 708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Nájem restaurace v areálu Sportovní hala Ostrava-Přívoz“, „Nájem restaurace v objektu Multifunkčního areálu“ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 5. 9. 2016 do 5. 10. 2016 – prodlouženo do 24. 10. 2016

Výběrové řízení na pronájem bufetu u II. ledové plochy – UKONČENO

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ na pronájem bufetu u II. ledové plochy v areálu střediska 

MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU OSTRAVA – PORUBA

Adresa nemovitosti:  Ostrava – Poruba,  Čkalovova 6144/20

Podlahová plocha celkem: 82,9m2,  kterou tvoří místnosti s čísly 114,115,116,117,118,119,120,121,122,122A (viz přiložený půdorysný plánek).

Účel využití:  k prodeji  sortimentu  zboží  sloužícího k  občerstvení návštěvníků

Doba pronájmu:
– od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017  (sezóna) s automatickým prodloužením na následné  sezóny do 31.3. 2019.  

Vybavení bufetu: dle skutečného stavu na základě prohlídky.

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím areálu  p. Tošenovjanem (tel.: 736 755 061)

V nabídce je nutno uvést:
– nabízený sortiment zboží
– výši nabízeného nájemného v  Kč/měsíc v období sezóny (od 1. 9. 2016 do 31. 3. 2017)
– výši nabízeného nájemného za pronájem vybavení bufetu v Kč/měsíc v období sezóny (od 1.9.2016 do 31.3.2017).

K nabídce je nutno přiložit kopii živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Písemné nabídky doručte do 30. 6. 2016 do 10.00 hod na adresu společnosti:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Multifunkční areál Ostrava-Poruba
Sekretariát ředitele
Čkalovova 6144/20
708 00   Ostrava-Poruba

s označením „Pronájem – MFA bufet II.“ v zalepené obálce.

Nájemce bude vybrán formou výběrového řízení, pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Informace: p. Lyčka – tel. : 596 977 223

Zveřejněno na www.sareza.cz od 13. 6. 2016 do 30. 6. 2016.

SMin-280-Sa16081711560-1