Výběrové řízení na pronájem prostor sloužících podnikání – restaurace

Zveřejněno: 8. června 2018

Restaurace a terasa ve Sportovním areálu U Cementárny (In-line Park)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Vítkovice, U Cementárny

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060, spiperkova@sareza.cz

Předmět výběrového řízení:

Umístění prostoru sloužícího podnikání:                                1. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha:                                                            200,55 m2       
z toho
podlahová plocha restaurace a baru                                                   74,80 m2
podlahová plocha zázemí restaurace a provozních prostorů              73,75 m2
venkovní plocha  – terasa                                                                    52,00 m2                                           

Dosavadní účel využití: nově vybudovaný objekt

Předpokládaná doba pronájmu: ihned

Vybavení:  gastro zařízení a movité věci 

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
  • reference zájemce týkající se provozované podnikatelské činnosti
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH: 

za prostory sloužící podnikání (bistro, zázemí a provozní prostory) o výměře 148,55 m2   

za plochu venkovní terasy o výměře 52,0m2 

za gastro zařízení a movité věci (prohlídka možná po domluvě) 

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody.

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii platného živnostenského listu (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a výše nabízeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Pronájem – restaurace SAC “ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz.

Platí pro areály:
Zpět na aktuality