Vyhlašujeme výběrové řízení na nájem obchodních prostorů – UKONČENO

Zveřejněno: 19. března 2018

Obchodní prostory v objektu Multifunkčního areálu
(dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba)

Adresa nemovitosti: Ostrava-Poruba, ul. Čkalovova 6144/20

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060

Předmět výběrového řízení:

Nájem obchodních prostorů o celkové výměře 87,4 m2 v 1. nadzemním podlaží objektu Multifunkčního areálu (dříve Zimního stadionu Ostrava-Poruba) k provozování podnikatelské činnosti.

Dosavadní účel využití: prodej sportovních potřeb

Doba nájmu: od 1. 5. 2018

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH

Prohlídka je možná pouze na základě předběžné telefonické dohody.

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:
K nabídce je nutno přiložit kopii příslušného oprávnění k podnikání v oboru dle nabídky podané zájemcem – živnostenský list, výpis z živnostenského rejstříku.

Lhůta a místo pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky:
Písemné nabídky doručte do 13. 4. 2018 do 15,00 hod.

Místo podání nabídky:
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sekretariát jednatele
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Nájem obchodních prostorů Multifunkční areál“ v zalepené obálce.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o nájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Zveřejněno na www.sareza.cz od 19. 3. 2018 do 13. 4. 2018.

Platí pro areály: ,
Zpět na aktuality