Výběrové řízení na pronájem prostoru sloužícího podnikání

Zveřejněno: 4. července 2018

Vnitřní bistro a prostor terasy v areálu Vodní svět Sareza!!!

Adresa nemovitosti: Ostrava-Moravská Ostrava, Sokolská třída 2590

Identifikační údaje společnosti:
Název: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Sídlo: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00
Statutární orgán: Ing. Jaroslav Kovář, jednatel
IČ: 253 85 691, DIČ: CZ 253 85 691
Kontaktní osoba:
Ing. Simona Piperková, tel.: 736 755 060, spiperkova@sareza.cz

Předmět výběrového řízení:

Umístění prostoru sloužícího podnikání:                 2. nadzemní podlaží
Celková podlahová plocha:                                                                 219,7m2       
z toho:
podlahová plocha bistra                                                                            149,2m2
podlahová plocha zázemí bistra a provozních prostorů                              25,5m2
venkovní plocha  – terasa                                                                           45,0m2       

Dosavadní účel využití: poskytování rychlého občerstvení

Doba pronájmu: ihned

Účel využití: provozování podnikatelské činnosti nekolidující s provozováním služeb pronajímatele v areálu Vodní svět Sareza!!!

Vybavení:  gastro zařízení a movité věci 

V nabídce je nutno uvést:

  • podnikatelský záměr využití prostoru sloužícího podnikání dle záměru zájemce
  • reference zájemce týkající se provozované podnikatelské činnosti
  • výši nabízeného celkového ročního nájemného v Kč bez DPH: 

za prostor sloužící podnikání (bistro, zázemí a provozní prostory) o výměře 193,9 m2
za venkovní plochu terasy o výměře 45,0 m2
za gastro zařízení a movité věci (prohlídka možná po domluvě) 

Prohlídka je možná na základě předběžné telefonické dohody s vedoucím střediska (p. Orlík, tel.: 736 755 079).

Požadavky na prokázání kvalifikace a údaje o hodnotících kritériích:

K nabídce je nutno přiložit kopii platného živnostenského oprávnění (výpisu z živnostenského rejstříku) nebo výpisu z obchodního rejstříku.

Přijaté nabídky budou posuzovány dle předloženého podnikatelského záměru a výše nabízeného nájemného. Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného ze zájemců o pronájem, popř. výběrové řízení zrušit.

Místo podání nabídky:

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.
Multifunkční areál Ostrava-Poruba
Sekretariát
Čkalovova 20/6144
708 00 Ostrava-Poruba
s označením „Pronájem – prostor sloužící podnikání VSS“ v zalepené obálce.

Zveřejněno na www.sareza.cz

Platí pro areály:
Zpět na aktuality