Kurz plavání pro děti 5 – 15 let – VYPRODANÝ

Zveřejněno: 10. července 2018

Základní informace o kurzu:

Kurz 16:45 – 18:00 a  18:00 – 19:15 zcela vyprodán.
Cena kurzu je 1.800 Kč. Kurzy budou probíhat každou středu od 19.9.2018 do 30.1.2019. Kurz se nekoná v době školních prázdnin a volna. Místem konání je hlavní 50m bazén a dětský bazén v areálu Krytý bazén Ostrava-Poruba. Doba konání kurzu je od 16:45 do 18:00 hod, nebo od 18:00 do 19:15, výuková jednotka je 45 minut.

Závaznou přihlášku je nutno vyplnit a odevzdat na jedné z pokladen areálů Vodní svět!!! (Čapkárna), Ozdravné centrum Ještěrka a na Infocentru SAREZA (na areálu Krytý bazén Ostrava-Poruba).

Platbu je nutné provést nejpozději 10 dnů před zahájením kurzu. Pokud bude kurz naplněn, příjem přihlášek a plateb se ukončí. Na přihlášku uveďte způsob platby a bankovní spojení (číslo účtu a kód banky) pro případné vrácení kurzovného. Pokud klient bankovní spojení neuvede a dojde k požadavku vrácení kurzovného, bude toto možné pouze v hotovosti v pracovní době na hlavní pokladně společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Kurzovné je možno uhradit: – bankovním převodem na účet č. 27-2480530287/0100, konstantní symbol 0379, variabilní symbol – datum narození dítěte ve tvaru RRRRMMDD (např. dítě narozené 1. 1. 2003 – VS 20030101), specifický symbol-1100. Platbu můžete také uskutečnit hotovostně, poukázkou na služby, dárkovým poukazem, elektronickou čipovou kartou Sareza, platební kartou na těchto areálech:

  • Vodní svět!!!, ul. Sokolská 2590, Moravská Ostrava
  • Ozdravné centrum Ještěrka, ul. Za Ještěrkou 629, Ostrava – Bartovice
  • Krytý bazén Ostrava Poruba Generála Sochora 1378, Ostrava – Poruba
  • Infocentrum SAREZA – Krytý bazén Ostrava-Poruba (nepřijímá platební karty)

V den zahájení kurzů žádáme rodiče, aby přivedli děti k šatnám dětského bazénu v čase zahájení kurzů (16:45 hod nebo 18:00 hod). Do kurzu si děti přinesou plavky, ručník, mýdlo (pro děti s dlouhými vlasy doporučujeme zakoupení koupací čepice). Používání plavecký brýlí u začátečníků nedoporučujeme a jejich používání je na vlastní nebezpečí. Dětem nedávejte prosím žádné cennosti. Děti si po ukončení plavecké výuky vyzvedávejte před dětskými šatnami a ve stanovený čas, to znamená v 18:00 hod, kdy končí první výuková jednotka a v 19:15 hod, kdy končí druhá výuková jednotka! Po ukončení výukových jednotek v 18:00 hod a 19:15 hod za děti nezodpovídáme. Bližší informace Vám budou poskytnuty na tel. čísle: 596 977 228 nebo 736 755 069.

Informace, pokyny a přihláška: – všechny formuláře najdete ZDE – před podáním přihlášky je nutné seznámit se s informacemi a pokyny, které jsou součástí formulářů.

V době výluky areálu Krytý bazén Poruba lze přihlášky odevzdat na recepci Sareza hotelu (zde nelze kurz uhradit na místě) nebo na Vodním světě Ostrava.

Platí pro areály: , ,
Zpět na aktuality